professional conferences for professionals

Congresses, Conferences, Seminars, Workshops and Team Building in the Heartland of Europe

Naši partneri

Naši partneri oceňujú, že plníme svoje sľuby a žiadna výzva nie je pre náš tím dosť veľká. Našim hlavným cieľom je spokojnosť zákazníka, čo je dôležitým základom dlhotvajúceho vzťahu s našimi partnermi.
Partnermi spoločnosti Pamida International sú medzinárodné vedecké, technologické a iné profesionálne asociácie, univerzity, vydavateľstvá a obchodné spoločnosti.