professional conferences for professionals

Congresses, Conferences, Seminars, Workshops and Team Building in the Heartland of Europe

Horizon 2020

PAMIDA International, s.r.o.

ako partner projektov Horizon 2020:

PAMIDA International s.r.o. je profesionálnym diseminátorom vedeckých poznatkov v oblasti prírodných, lekárskach a technických vied. Cieľom spoločnosti je umožniť cezhraničnú a medzinárodnú spoluprácu a komunikáciu medzi vedeckými inštitúciami, samotnými vedcami a zástupcami priemyslu, a tak urýchliť implementáciu inovácií, výmenu poznatkov, sprostredkovať spoluprácu na medzinárodnej úrovni a šíriť nové vedecké poznatky odbornej aj širokej verejnosti prostredníctvom on-line nástrojov, off-line médií a medzinárodných vedeckých konferencií, sympózií, stretnutí, tlačových konferencií.

PAMIDA International má medzinárodne skúsené vedenie a personál, ktorý je schopný pripraviť a zrealizovať komunikačné stratégie zacielené na relevantné zainteresované osoby v relevantných akademických, vedeckých, priemyselných a laických skupinách.
On-line aktivity zahŕňajú prípravu a spravovanie webstránky, vytvorenie a prevádzkovanie tímovej a projektovej základne, online komunikáciu s cieľovými skupinami, efektívne šírenie informácií na miestnej, cezhraničnej a medzinárodnej úrovni.

PAMIDA International organizuje svetovo renomované vedecké konferencie v oblasti prírodných vied, napr. Medzinárodná vedecká konferencia o nutraceutikách a funkčných potravinách 2009, 2011, na ktorej sa zúčastňujú vedci zastupujúci akademickú obec i priemysel z viac ako 80 krajín. Konferencie a satelitné sympózia slúžia ako centrálne miesta pre zber najnovších poznatkov v oblasti prírodných vied a tým urýchľujú implementáciu inovácií, výmenu poznatkov, sprostredkovávajú nové spolupráce medzi vedcami, výskumnými inštitútmi a priemyslom. Sprostredkovaním informácií o vedeckých výsledkoch a vývoji nových produktov verejnosti, PAMIDA International môže prispieť k rýchlejšiemu dosiahnutiu požadovanej pozornosti a záujmu, a tak skrátiť čas potrebný na uvedenie produktov na trh.

Služby konferenčného manažmentu spoločnosti PAMIDA International sa snažia o poskytnutie efektívnych stretnutí, kde sa vedci môžu sústrediť na výmenu poznatkov a vytváranie nových spoluprác. Kompletný servis zahŕňa: prvá informácia, online komunikácia, vybavenie rečníkov, registrácia a vyberanie registračných poplatkov, odovzdávanie abstraktov, príprava programu konferencie, moderná prezentačná technika, príprava zborníka prednášok a posterov a on-line a off-line šírenie nových vedeckých poznatkov vo verejnom záujme po skončení konferencie.

Spoločnosť PAMIDA International šíri vedecké poznatky aj prostredníctvom svojich dlhoročných mediálnych partnerov, medzinárodných peer-reviewed vedeckých časopisov a vedeckých publikácií ako sú Journal of Nutrition, Journal of Gastro-Enterology and Nutrition, Current Topics in Nutraceutical Research, Agro-Food Industry, GUT, atď. Vďaka svojmu prekladateľskému tímu dokáže Pamida International doručiť poznatky cudzojazyčnej výskumnej skupiny do miestneho jazyka za účelom oslovenia miestnych národných cieľových skupín, ktoré uprednostňujú komunikáciu v materinskom jazyku ako napr. široká verejnosť alebo miestne médiá.

Certikovaný: