professional conferences for professionals

Congresses, Conferences, Seminars, Workshops and Team Building in the Heartland of Europe

PAMIDA International

Spoločnosť Pamida International pracuje ako profesionálny disseminator vedeckých výsledkov na poli zdravotníckeho výskumu a technológii.

Našou úlohou je zrýchliť zavedenie inovácii, výmenu informácii a transfer technológii pomocou cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce a komunikácie medzi vedeckými inštitúciami, samotnými vedcami a zúčastnenými stranami.

Pôsobíme tiež aj ako sprostredkovateľ medzinárodnej spolupráce a diseminátor nových vedeckých poznatkov a úspechov k odbornej i širšej verejnosti za pomoci on-line nástrojov, off-line médií a medzinárodných vedeckých konferencií, sympózií, stretnutí, tlačových konferencií.